Skip to main content

Polityka prywatności AKMŻ

12 wrzesień 2018
Polityka Prywatności Akademii Koszykówki "MŁODE ŻUBRY" Białystok

 

  1. Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Akademię Koszykówki "Młode Żubry" Białystok.

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. AKADEMIA KOSZYKÓWKI "MŁODE ŻUBRY" BIAŁYSTOK z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/7,15-305 Białystok, NIP: 966-210-14-14 podmiocie do którego należy strona www.mlodezubry.pl , szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tym artykule znajdą Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych, ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, treść niniejszej Polityki informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz, które z tych danych, w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony www.mlodezubry.pl jest AKADEMIA KOSZYKÓWKI "MŁODE ŻUBRY" BIAŁYSTOK z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/7,15-305 Białystok, NIP: 966-210-14-14, która jest administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

  1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, Państwa adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:

  • w zakresie niezbędnym do rejestracji nowego członka Akademii
  • w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam przyjęcie zgłoszenia Państwa dziecka do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Koszykówki "Młode Żubry" Białystok.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo dostępu do ich treści, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. 

  1. Postanowienia końcowe

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Akademii - www.mlodezubry.pl

Dołącz do nas.

Przeciwdziałamy nudzie i marazmowi!!! Jesteśmy po to, by dawać innym radość, dzielić się pozytywną energią i zarażać innych pasją do uprawiania sportu. Działamy, bo chcemy ofiarować coś od siebie innym.