Skip to main content

AKADEMIA KOSZYKÓWKI
"MŁODE ŻUBRY" BIAŁYSTOK

Jesteś spragniony pozytywnych wrażeń?
Nie cierpisz nudy i marudzenia?
Chcesz rozwijać swój potencjał fizyczny i intelektualny?
Zależy ci na znalezieniu przyjaźni na całe życie?

Jeśli chociaż raz odpowiedziałeś TAK, to nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie!!!

Czym się zajmujemy?

Przeciwdziałamy nudzie i marazmowi!!! Jesteśmy po to, by dawać innym radość, dzielić się pozytywną energią i zarażać innych pasją do uprawiania sportu.  Działamy, bo chcemy ofiarować coś od siebie innym.

Koszykówka to gra zespołowa, gwarantująca dobre samopoczucie, pozwalająca budować więzi międzyludzkie na całe lata i podnosić ogólną sprawność fizyczną. Tworząc naszą „Akademię”, wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci na wszechstronny rozwój psycho-fizyczny oraz wychowaniu w etosie pracy nad sobą i na rzecz innych. Pragniemy zapewnić dzieciom świetną zabawę, jak też nauczyć je dobrej rywalizacji.

Akademia koszykówki „Młode Żubry”, to nowy projekt, którego inicjatorem jest trener Jakub Jakubiec na co dzień pracujący w Zespole Szkół Mechanicznych oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 w Białymstoku.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla ich dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, stworzyliśmy innowacyjny projekt Akademii Koszykówki, w której starać się będziemy zaszczepiać dzieci pasją do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Dotychczas piramida szkoleniowa większości białostockich klubów koszykarskich rozpoczynała się w czwartej klasie szkoły podstawowej. Po wielu analizach i badaniach zespół trenerski Akademii podjął decyzję o poszerzeniu i rozbudowaniu systemu szkolenia o niższe poziomy nauczania.

Projekt Akademii adresowany jest do dzieci już od 5 roku życia i ma na celu stymulować ogólny rozwój dzieci.

Poprzez zabawę i zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki wykwalifikowana kadra trenerska systematycznie wprowadzać będzie uczestników projektu w świat szeroko pojętego sportu, a w przyszłości ukierunkowywać uzdolnionych adeptów koszykówki do udziału w zajęciach grup młodzieżowych partnerskiego PKK „Żubry” Białystok.

Każdy rok szkolenia, to nowe wyzwania i przygoda z koszykówką. Ustawicznie będziemy „wyłuskiwać” najlepszych zawodników, kierując ich do grup reprezentacyjnych Akademii Koszykówki "Młode Żubry” Białystok.

Prowadzone zajęcia dostosowane są do poziomu rozwojowego ćwiczących. Żadna osoba nie będzie zostawiona sama sobie – stawiamy na integrację grupy, wewnętrzną pomoc i wspieranie podczas proponowanych zajęć.

Dołącz do nas.

Przeciwdziałamy nudzie i marazmowi!!! Jesteśmy po to, by dawać innym radość, dzielić się pozytywną energią i zarażać innych pasją do uprawiania sportu. Działamy, bo chcemy ofiarować coś od siebie innym.