OBÓZ LETNI - DOKUMENTY

 

Drodzy Rodzice uczestników Obozu Letniego AK Młode Żubry w Augustowie.

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika obozu (DOKUMENTY DOSTĘPNE PONIŻEJ),  prosimy dostarczyć osobiście trenerowi koordynatorowi Jakubowi Jakubcowi - tel. 602 46 66 97, lub trenerom prowadzącym na treningach.

Rodzice/Opiekunowie uczestników spoza Białegostoku proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów do 10 lipca na adres:

 

Jakub Jakubiec

Akademia Koszykówki "Młode Żubry"

ul. Świerkowa 14

16-010 Sochonie

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ZGODA NA UDZIAŁ

BAGAŻ - POMOCNICZA LISTA DLA RODZICA