Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Akademii Koszykówki "MŁODE ŻUBRY" Białystok

 

  1. Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Akademię Koszykówki "Młode Żubry" Białystok.

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. AKADEMIA KOSZYKÓWKI "MŁODE ŻUBRY" BIAŁYSTOK z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/7,15-305 Białystok, NIP: 966-210-14-14 podmiocie do którego należy strona www.mlodezubry.pl , szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tym artykule znajdą Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych, ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, treść niniejszej Polityki informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz, które z tych danych, w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony www.mlodezubry.pl jest AKADEMIA KOSZYKÓWKI "MŁODE ŻUBRY" BIAŁYSTOK z siedzibą przy ul. Jerzego Waszyngtona 32/7,15-305 Białystok, NIP: 966-210-14-14, która jest administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

  1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, Państwa adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:

  • w zakresie niezbędnym do rejestracji nowego członka Akademii
  • w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam przyjęcie zgłoszenia Państwa dziecka do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Koszykówki "Młode Żubry" Białystok.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo dostępu do ich treści, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. 

  1. Postanowienia końcowe

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Akademii - www.mlodezubry.pl

3 WRZEŚNIA STARUJEMY !!!

WRACAMY DO TRENINGÓW!!!

 

Po wakacyjnej przerwie powracamy do treningów. Poniżej przedstawiamy grafik. Po dwóch tygodniach mogę nastąpić roszady w grupach związane z dostosowaniem poziomu zaawansowania uczestników.

 

GRUPA "0" - rocznik 2011, 2012, 2013

Trener prowadzący: MARIUSZ BARTOSZEWICZ

Treningi odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pałacowej 2/1

wtorek 17:30 - 18:30

czwartek 17:30 - 18:30

 

GRUPA "1" - rocznik 2009-2010

Trener prowadzący: WOJCIECH ANTCZAK

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym

ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 17:30 - 19:00

środa 17:00 - 18:30

 

GRUPA "2" - rocznik 2006 i 2007

Trener prowadzący: RADOSŁAW PIKTEL (w zeszłym roku PIOTR BOROWIK)

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta, na ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 19:00 - 20:30

środa 18:30 - 20:00

 

GRUPA "3" - rocznik 2008/2009

Trener prowadzący: MARIUSZ BARTOSZEWICZ

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta, na ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 19:00 - 20:30

środa 18:30 - 20:00

 

GRUPA "4" - rocznik 2006/2007

Trener prowadzący: JAKUB JAKUBIEC

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta, na ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 17:30 - 19:00

środa 17:00 - 18:30 (miejsce i godzina może ulec zmianie)

 

GRUPA "5" - rocznik 2004-2006

Trener prowadzący: RADOSŁAW PIKTEL

(w zeszłym roku MARCIN MONACH)

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta, na ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 19:00 - 20:30

środa 18:30 - 20:00

 

GRUPA "6" - rocznik 2006/2007

Trener prowadzący: RADOSŁAW PIKTEL

Treningi odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych, na ul. Broniewskiego 14

wtorek 17:30 - 19:00

czwartek 17:30 - 19:00

 

GRUPA "D1" - dziewczynki

Trener prowadzący: MARIUSZ BARTOSZEWICZ

Treningi odbywają się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta, na ul. Warszawskiej 8.

poniedziałek 17:30 - 19:00

środa 17:00 - 18:30GRUPA "6"

Rocznik - 2006/2007RADOSLAW PIKTEL

Trener prowadzący: RADOSŁAW PIKTEL
Treningi odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych, przy ul. Broniewskiego 14

wtorek 17:30 - 19:00
czwartek 17:30 - 19:00