PODZIAŁ GUPY 1

PODZIAŁ GRUPY 1!

UWAGA RODZICE !!! PODZIAŁ GRUPY 1!

W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU Z POCZĄTKU WRZEŚNIA 2018 W SPRAWIE MOŻLIWYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH GRUP TRENINGOWYCH, INFORMUJĘ, IŻ ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZEBNOŚĆ GRUPY „1” ORAZ ZRÓŻNICOWANIE W STAŻU TRENINGOWYM, DOKONALIŚMY PODZIAŁU NA GRUPĘ „1” ORAZ GRUPĘ „7”.
CHŁOPCY POZOSTAJĄCY W GRUPIE „1” – BĘDĄ TRENOWAĆ WG STAŁEGO HARMONOGRAMU:
PONIEDZIAŁEK – 17:30 - 19:00
ŚRODA – 17:00 - 18:30
CHŁOPCY TWORZĄCY NOWĄ GRUPĘ „7” – BĘDĄ TRENOWAĆ WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:
PONIEDZIAŁEK – 19:00 – 20:30
ŚRODA – 18:30 – 20:00
KAŻDY Z ZAWODNIKÓW PODCZAS TRENINGU OTRZYMA KARTKĘ Z PRZYDZIAŁEM DO GRUPY.
PODZIAŁ GRUPY OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018.
W RAZIE PYTAŃ POZOSTAJĘ DO DYSPOZYCJI. TRENER WOJTEK